Education News

ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕನಕಗಿರಿ ಜೈನ ಮಠದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೀರ್ತಿ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕನಕಗಿರಿ ಜೈನ ಮಠದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೀರ್ತಿ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

Read More →

Education News

ಪ್ರತಿಭಾವಂತ 10 ನೇ ತರಗತಿ SSLC  ಪಾಸಾದ ಜೈನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಜೀತೋ ಶ್ಯಾಂಕಿ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಯೋಜನೆ

ಪ್ರತಿಭಾವಂತ 10 ನೇ ತರಗತಿ SSLC ಪಾಸಾದ ಜೈನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಜೀತೋ ಶ್ಯಾಂಕಿ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಯೋಜನೆ

Read More →

Education News

ಸಿಂಹನಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಶಿಬಿರ ಹಾಗೂ ನಾಯಕತ್ವ ತರಬೇತಿ ಆಯೋಜನೆ

ಸಿಂಹನಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಶಿಬಿರ ಹಾಗೂ ನಾಯಕತ್ವ ತರಬೇತಿ ಆಯೋಜನೆ

Read More →

Education News

ಕನ್ನಡ ಜೈನ ಕಾವ್ಯಗಳು : ಮರು ಓದು ಮತ್ತು ಅನುಸಂಧಾನ ಎನ್ನುವ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಒಂದು ದಿನದ  ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣ

ಕನ್ನಡ ಜೈನ ಕಾವ್ಯಗಳು : ಮರು ಓದು ಮತ್ತು ಅನುಸಂಧಾನ ಎನ್ನುವ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಒಂದು ದಿನದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣ

Read More →

Education News

2023 UPSC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾದ ಜೈನ ಸಮುದಾಯದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು

2023 UPSC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾದ ಜೈನ ಸಮುದಾಯದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು

Read More →

Education News

ಸಾಗರದ ಸನ್ಮತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಕ್ಕೆ ಜೈನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ: ಮೇ 30, 2023 ಕಡೆ ದಿನ

ಸಾಗರದ ಸನ್ಮತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಕ್ಕೆ ಜೈನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ: ಮೇ 30, 2023 ಕಡೆ ದಿನ

Read More →

Education News

ರತ್ನಯ ಧರ್ಮ ನಗರಿ ಹಲಗಾ: ಜೈನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಬಿರ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ 2023

ರತ್ನಯ ಧರ್ಮ ನಗರಿ ಹಲಗಾ: ಜೈನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಬಿರ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ 2023

Read More →

Education News

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ 2023-24: ತುಮಕೂರಿನ ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವಕಾಶ

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ 2023-24: ತುಮಕೂರಿನ ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವಕಾಶ

Read More →
Search
Recent News