ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ

ಸೂರ್ಯೋದಯ 05:32 - 19:02
ತಿಥಿ Saptami
ನಕ್ಷತ್ರ Shravana
ಯೋಗ Shukla
ಕರಣ Bav
ಪಕ್ಷ Krishna
ಶಾಕ ಸಂವತ್ 1945

ಅಶುಭ ಸಮಯಗಳು

ಕಂಟಕ 01:43:49 AM - 03:25:06 AM
ರಾಹು ಕಾಲ 01:43:49 AM - 03:25:06 AM
ಯಮಗಂಡ 05:06:24 AM - 06:47:41 AM
ಕುಲಿಕಾ ಕಾಲ 08:28:58 AM - 10:10:15 AM
ಗುಳಿಕ ಕಾಲ 08:28:58 AM - 10:10:15 AM